In 1909 zou de suikerfabriek in Etten-Leur van Sybrand Heerma van Voss 40 jaar bestaan. De eigenaar, een bekende weldoener “op de Leur”,  wilde dit feit op een bijzondere manier vieren. Geen wielerronde, zoals zo vaak gebeurde, maar iets geheel anders. Zo kwam hij op het idee om een vliegtuig in Etten te laten opstijgen. Tot dan had er was er nog nooit een vliegtuig van Nederlandse bodem opgestegen.

Ook in ons vernieuwde museum is een speciale ruimte ingericht, waarin de geschiedenis van deze belangrijke historische gebeurtenis aanschouwelijk is gemaakt. Niet enkel het historische feit van de eerste gemotoriseerde eerste vlucht wordt daarin belicht, ook de bijzondere rol van de initiator Heerma van Voss komt aan bod. Een unieke persoonlijkheid die, in technisch en sociaal opzicht, zijn tijd ver vooruit was.

Voorwerpen uit de expositie

De wright flyer boven de heide

Graaf de Lambert in de Wright Flyer. In het begin van de avond lukte het de graaf om op te stijgen.

Veelgestelde vragen