Samen soepen

In het kader van ontmoetingen heeft er op dinsdagavond 21 maart een speciale "Samen soepen en aanpappen" plaatsgevonden in de authentieke ambiance van Het Museum De Kunst Van Het Leven. Op initiatief van Samen Soepen Etten-leur en Atelier Huisje 51 is er voor meer als 30 man samen soep en pap gekookt.

Samen soepen

Vrijwilligers van Samen Soepen Etten-leur kregen een rondleiding aangeboden waarna er gezamenlijk met buurtbewoners, vrijwilligers en deelnemers Werken en Leren GgzBreburg  de soep en pap werd gegeten.

Voor de griesmeelpuddig is gebruikgemaakt van puddingvormen uit de boerenkamer. Die avond onderstreepten we het motto;

" Iedereen is anders, iedereen is bijzonder, de ander te zien en te horen, je mag zijn wie je bent." Het was een geslaagde avond. Dank aan allen die hielpen en aanwezig waren.