Jaarverslag 2023

‘Museum de Kunst van het Leven in Etten-Leur is weer op de weg naar boven.’ Aldus voorzitter Karst Vaartjes bij de presentatie van het jaarverslag 2023 van het museum. ‘Ten opzichte van 2022, toen het museum deels vanwege renovatie gesloten was zit het bezoekersaantal weer in een stijgende lijn, maar we zijn er nog niet.’ In 2023 werd het museum door circa 1100 bezoekers bezocht, waarbij augustus de drukste maand was, mede vanwege bezoek door vakantiegangers in West-Brabant. Het museum vervult daarmee een belangrijke rol in het toeristisch product Etten-Leur.

Jaarverslag 2023

Het museum moest 2023 afsluiten met een beperkt negatief financieel resultaat. Dit werd grotendeels veroorzaakt door de kosten van de noodzakelijke, maar niet voorziene, reparatie aan de lift. De lift zorgt er voor dat het hele museum toegankelijk is voor mindervaliden.

‘Wij hebben goede verwachtingen van 2024 en daarna,’ zegt Vaartjes. ‘De voorziene samenwerking van het museum met de Van Gogh Kerk en de in de kerk te bouwen experience creëert een sterk cultureel cluster dat de nationale en internationale uitstraling van Etten-Leur zeker ten goede zal komen, maar ook van belang is voor de binding van Etten-Leurenaars met de plaats.’

Dat musea een belangrijke rol spelen in het lokale bewustzijn blijkt ook uit een zeer recent onderzoek van de Museumvereniging, de overkoepeling van alle musea in Nederland. Ongeveer driekwart van alle Nederlanders acht musea onmisbaar. Musea komen de sociale binding ten goede. 70% van alle Nederlanders ondersteunt dat de overheid structureel meebetaalt aan musea.