Doelstelling en Beloningsbeleid

Doelstelling
De stichting heeft tot doel:

  • De inrichting, het beheer, de exploitatie en instandhouding van Van Gogh Etten-Leur in Etten-Leur ten einde ruimte en gelegenheid te bieden voor het tentoonstellen van haar verzamelingen en verzamelingen van derden en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
  • Het beheren van de eigen collectie en de collectie van derden.
  • In het algemeen beheersactiviteiten uit te (laten) oefenen van heemkundige aard.

Beloningsbeleid
Het museum heeft geen beloningsbeleid. Het bestuur en de vrijwilligers zijn onbezoldigd.